Andrahandskontrakt-mall: Gratis nedladdning i Word och PDF

5/5 - (21 votes)

Ett andrahandskontrakt är ett avtal mellan en hyresvärd och en hyresgäst om uthyrning av en bostad i andra hand. Andrahandsupplåtelse är reglerad i 12 kap jordabalken.

För att få hyra ut sin bostad i andra hand krävs tillstånd från hyresvärden. Tillstånd krävs inte om hyresgästen hyr ut en del av sin bostad och själv bor kvar i lägenheten.

Andrahandskontraktet bör innehålla följande uppgifter:

 • Parternas namn och adresser
 • Beskrivning av bostaden
 • Hyrestid
 • Hyra och betalningsvillkor
 • Övriga villkor, t.ex. om möbler ingår, om husdjur är tillåtna och om hyresgästen har rätt till underhyresgäster

Det är viktigt att andrahandskontraktet är skriftligt och undertecknat av båda parter.

Fördelar med att använda en mall för andrahandskontrakt:

 • Omfattande och juridiskt korrekt kontrakt: Genom att använda en mall för andrahandskontrakt kan du säkerställa att kontraktet är omfattande och innehåller alla nödvändiga regleringar. Detta kan bidra till att undvika tvister mellan hyresvärden och hyresgästen i framtiden.
 • Tidsbesparande: Att använda en mall för andrahandskontrakt kan spara tid och ansträngning för både hyresvärden och hyresgästen. Detta beror på att mallen redan innehåller alla viktiga punkter som måste regleras i ett andrahandskontrakt.
 • Professionellt utseende: Genom att använda en mall för andrahandskontrakt kan du säkerställa att kontraktet har ett professionellt utseende. Detta kan stärka förtroendet mellan hyresvärden och hyresgästen.

Gratis mall för andrahandskontrakt till nedladdning:

För att göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt andrahandskontrakt tillhandahåller vi här en gratis mall:

 • Mall för andrahandskontrakt (Word)

Download Word

 • Mall för andrahandskontrakt (PDF)

Download PDF

Viktiga punkter i ett andrahandskontrakt:

Ett andrahandskontrakt bör innehålla följande viktiga punkter:

 • Parternas namn och adresser: Det är viktigt att ange namn och adresser för både hyresvärden och hyresgästen i andrahandskontraktet.
 • Beskrivning av bostaden: I andrahandskontraktet bör det anges vilken bostad som hyrs ut, t.ex. adress, lägenhetsnummer, yta och antal rum.
 • Hyrestid: Hyrestiden bör anges tydligt i andrahandskontraktet. Hyrestiden kan vara bestämd eller obestämd.
 • Hyra och betalningsvillkor: Hyran och betalningsvillkoren bör anges tydligt i andrahandskontraktet. I andrahandskontraktet bör det också anges om hyresgästen är skyldig att betala någon deposition.
 • Övriga villkor: I andrahandskontraktet kan det också anges andra villkor för hyresförhållandet, t.ex. om möbler ingår, om husdjur är tillåtna och om hyresgästen har rätt till underhyresgäster.

Följder av ett ogiltigt andrahandskontrakt:

Ett andrahandskontrakt är ogiltigt om det strider mot ett lagstadgat förbud eller om det har ingåtts under tvång eller hot. Ett ogiltigt andrahandskontrakt har ingen rättslig verkan.

Slutsats:

Ett andrahandskontrakt är ett viktigt dokument som reglerar rättigheterna och skyldigheterna för hyresvärden och hyresgästen. Att använda en mall för andrahandskontrakt kan göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt kontrakt.