Andrahandsuthyrningskontrakt-mall: Gratis nedladdning i Word och PDF

5/5 - (11 votes)

Ett andrahandsuthyrningskontrakt är ett avtal mellan en hyresvärd och en hyresgäst om uthyrning av en bostad i andra hand. Andrahandsuthyrning är reglerad i 12 kap jordabalken.

För att få hyra ut sin bostad i andra hand krävs tillstånd från hyresvärden. Tillstånd krävs inte om hyresgästen hyr ut en del av sin bostad och själv bor kvar i lägenheten.

Andrahandsuthyrningskontraktet bör innehålla följande uppgifter:

 • Parternas namn och adresser
 • Beskrivning av bostaden
 • Hyrestid
 • Hyra och betalningsvillkor
 • Övriga villkor, t.ex. om möbler ingår, om husdjur är tillåtna och om hyresgästen har rätt till underhyresgäster

Det är viktigt att andrahandsuthyrningskontraktet är skriftligt och undertecknat av båda parter.

Fördelar med att använda en mall för andrahandsuthyrningskontrakt:

 • Omfattande och juridiskt korrekt kontrakt: Genom att använda en mall för andrahandsuthyrningskontrakt kan du säkerställa att kontraktet är omfattande och innehåller alla nödvändiga regleringar. Detta kan bidra till att undvika tvister mellan hyresvärden och hyresgästen i framtiden.
 • Tidsbesparande: Att använda en mall för andrahandsuthyrningskontrakt kan spara tid och ansträngning för både hyresvärden och hyresgästen. Detta beror på att mallen redan innehåller alla viktiga punkter som måste regleras i ett andrahandsuthyrningskontrakt.
 • Professionellt utseende: Genom att använda en mall för andrahandsuthyrningskontrakt kan du säkerställa att kontraktet har ett professionellt utseende. Detta kan stärka förtroendet mellan hyresvärden och hyresgästen.

Gratis mall för andrahandsuthyrningskontrakt till nedladdning:

För att göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt andrahandsuthyrningskontrakt tillhandahåller vi här en gratis mall:

 • Mall för andrahandsuthyrningskontrakt (Word)

Download Word

 • Mall för andrahandsuthyrningskontrakt (PDF)

Download PDF

Viktiga punkter i ett andrahandsuthyrningskontrakt:

Ett andrahandsuthyrningskontrakt bör innehålla följande viktiga punkter:

 • Parternas namn och adresser: Det är viktigt att ange namn och adresser för både hyresvärden och hyresgästen i andrahandsuthyrningskontraktet.
 • Beskrivning av bostaden: I andrahandsuthyrningskontraktet bör det anges vilken bostad som hyrs ut, t.ex. adress, lägenhetsnummer, yta och antal rum.
 • Hyrestid: Hyrestiden bör anges tydligt i andrahandsuthyrningskontraktet. Hyrestiden kan vara bestämd eller obestämd.
 • Hyra och betalningsvillkor: Hyran och betalningsvillkoren bör anges tydligt i andrahandsuthyrningskontraktet. I andrahandsuthyrningskontraktet bör det också anges om hyresgästen är skyldig att betala någon deposition.
 • Övriga villkor: I andrahandsuthyrningskontraktet kan det också anges andra villkor för hyresförhållandet, t.ex. om möbler ingår, om husdjur är tillåtna och om hyresgästen har rätt till underhyresgäster.

Följder av ett ogiltigt andrahandsuthyrningskontrakt:

Ett andrahandsuthyrningskontrakt är ogiltigt om det strider mot ett lagstadgat förbud eller om det har ingåtts under tvång eller hot. Ett ogiltigt andrahandsuthyrningskontrakt har ingen rättslig verkan.

Slutsats:

Ett andrahandsuthyrningskontrakt är ett viktigt dokument som reglerar rättigheterna och skyldigheterna för hyresvärden och hyresgästen. Att använda en mall för andrahandsuthyrningskontrakt kan göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt kontrakt.