Anställningsavtal-mall: Gratis nedladdning i Word och PDF

5/5 - (11 votes)

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om anställning. Anställningsavtalet bör innehålla alla viktiga villkor för anställningen, t.ex. arbetsuppgifter, lön, arbetstid och semester.

Ett anställningsavtal kan vara skriftligt eller muntligt, men det är alltid bäst att ha ett skriftligt anställningsavtal för att undvika tvister i framtiden.

Anställningsavtalet bör innehålla följande uppgifter:

 • Parternas namn och adresser
 • Arbetsuppgifter
 • Lön och andra förmåner
 • Arbetstid och semester
 • Uppsägningstid
 • Övriga villkor, t.ex. sekretessklausul och konkurrensklausul

Det är viktigt att båda parter undertecknar anställningsavtalet innan anställningen påbörjas.

Fördelar med att använda en mall för anställningsavtal:

 • Omfattande och juridiskt korrekt avtal: Genom att använda en mall för anställningsavtal kan du säkerställa att avtalet är omfattande och innehåller alla nödvändiga regleringar. Detta kan bidra till att undvika tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i framtiden.
 • Tidsbesparande: Att använda en mall för anställningsavtal kan spara tid och ansträngning för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta beror på att mallen redan innehåller alla viktiga punkter som måste regleras i ett anställningsavtal.
 • Professionellt utseende: Genom att använda en mall för anställningsavtal kan du säkerställa att avtalet har ett professionellt utseende. Detta kan stärka förtroendet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Gratis mall för anställningsavtal till nedladdning:

För att göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt anställningsavtal tillhandahåller vi här en gratis mall:

 • Mall för anställningsavtal (Word)

Download Word

 • Mall för anställningsavtal (PDF)

Download PDF

Viktiga punkter i ett anställningsavtal:

Ett anställningsavtal bör innehålla följande viktiga punkter:

 • Parternas namn och adresser: Det är viktigt att ange namn och adresser för både arbetsgivaren och arbetstagaren i anställningsavtalet.
 • Arbetsuppgifter: I anställningsavtalet bör det anges vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren ska utföra.
 • Lön och andra förmåner: I anställningsavtalet bör det anges vilken lön och vilka andra förmåner som arbetstagaren har rätt till.
 • Arbetstid och semester: I anställningsavtalet bör det anges vilken arbetstid och semester som arbetstagaren har rätt till.
 • Uppsägningstid: I anställningsavtalet bör det anges vilken uppsägningstid som gäller för både arbetsgivaren och arbetstagaren.
 • Övriga villkor: I anställningsavtalet kan det också anges andra villkor för anställningen, t.ex. sekretessklausul och konkurrensklausul.

Följder av ett ogiltigt anställningsavtal:

Ett anställningsavtal är ogiltigt om det strider mot ett lagstadgat förbud eller om det har ingåtts under tvång eller hot. Ett ogiltigt anställningsavtal har ingen rättslig verkan.

Slutsats:

Ett anställningsavtal är ett viktigt dokument som reglerar rättigheterna och skyldigheterna för arbetsgivaren och arbetstagaren. Att använda en mall för anställningsavtal kan göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt avtal.