Anställningskontrakt-mall: Gratis nedladdning i Word och PDF

5/5 - (10 votes)

Ett anställningskontrakt är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om anställning. Anställningskontraktet bör innehålla alla viktiga villkor för anställningen, t.ex. arbetsuppgifter, lön, arbetstid och semester.

Ett anställningskontrakt kan vara skriftligt eller muntligt, men det är alltid bäst att ha ett skriftligt anställningsavtal för att undvika tvister i framtiden.

Anställningskontraktet bör innehålla följande uppgifter:

 • Parternas namn och adresser
 • Arbetsuppgifter
 • Lön och andra förmåner
 • Arbetstid och semester
 • Uppsägningstid
 • Övriga villkor, t.ex. sekretessklausul och konkurrensklausul

Det är viktigt att båda parter undertecknar anställningskontraktet innan anställningen påbörjas.

Fördelar med att använda en mall för anställningskontrakt:

 • Omfattande och juridiskt korrekt avtal: Genom att använda en mall för anställningskontrakt kan du säkerställa att avtalet är omfattande och innehåller alla nödvändiga regleringar. Detta kan bidra till att undvika tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i framtiden.
 • Tidsbesparande: Att använda en mall för anställningskontrakt kan spara tid och ansträngning för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta beror på att mallen redan innehåller alla viktiga punkter som måste regleras i ett anställningskontrakt.
 • Professionellt utseende: Genom att använda en mall för anställningskontrakt kan du säkerställa att avtalet har ett professionellt utseende. Detta kan stärka förtroendet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Gratis mall för anställningskontrakt till nedladdning:

För att göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt anställningskontrakt tillhandahåller vi här en gratis mall:

 • Mall för anställningskontrakt (Word)

Download Word

 • Mall för anställningskontrakt (PDF)

Download PDF

Viktiga punkter i ett anställningskontrakt:

Ett anställningskontrakt bör innehålla följande viktiga punkter:

 • Parternas namn och adresser: Det är viktigt att ange namn och adresser för både arbetsgivaren och arbetstagaren i anställningskontraktet.
 • Arbetsuppgifter: I anställningskontraktet bör det anges vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren ska utföra.
 • Lön och andra förmåner: I anställningskontraktet bör det anges vilken lön och vilka andra förmåner som arbetstagaren har rätt till.
 • Arbetstid och semester: I anställningskontraktet bör det anges vilken arbetstid och semester som arbetstagaren har rätt till.
 • Uppsägningstid: I anställningskontraktet bör det anges vilken uppsägningstid som gäller för både arbetsgivaren och arbetstagaren.
 • Övriga villkor: I anställningskontraktet kan det också anges andra villkor för anställningen, t.ex. sekretessklausul och konkurrensklausul.

Följder av ett ogiltigt anställningskontrakt:

Ett anställningskontrakt är ogiltigt om det strider mot ett lagstadgat förbud eller om det har ingåtts under tvång eller hot. Ett ogiltigt anställningskontrakt har ingen rättslig verkan.

Slutsats:

Ett anställningskontrakt är ett viktigt dokument som reglerar rättigheterna och skyldigheterna för arbetsgivaren och arbetstagaren. Att använda en mall för anställningskontrakt kan göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt avtal.