Blocket-kontrakt-mall: Gratis nedladdning i Word och PDF

5/5 - (10 votes)

Blocket är en populär webbplats för att köpa och sälja varor och tjänster. Om du ska köpa eller sälja något på Blocket är det viktigt att ha ett skriftligt avtal för att skydda dig som köpare eller säljare.

Blocket tillhandahåller en gratis mall för köp- och säljavtal som du kan använda. Mallen innehåller alla viktiga punkter som bör regleras i ett avtal, t.ex. en beskrivning av varan eller tjänsten, priset och betalningsvillkoren.

Fördelar med att använda Blockets mall för köp- och säljavtal:

  • Omfattande och juridiskt korrekt avtal: Genom att använda Blockets mall för köp- och säljavtal kan du säkerställa att ditt avtal är omfattande och innehåller alla nödvändiga regleringar. Detta kan bidra till att undvika tvister mellan köparen och säljaren i framtiden.
  • Tidsbesparande: Att använda Blockets mall för köp- och säljavtal kan spara tid och ansträngning för både köparen och säljaren. Detta beror på att mallen redan innehåller alla viktiga punkter som måste regleras i ett köp- och säljavtal.
  • Professionellt utseende: Genom att använda Blockets mall för köp- och säljavtal kan du säkerställa att ditt avtal har ett professionellt utseende. Detta kan stärka förtroendet mellan köparen och säljaren.

Gratis nedladdning av Blockets mall för köp- och säljavtal:

  • Mall för köp- och säljavtal (Word)

Download Word

  • Mall för köp- och säljavtal (PDF)

Download PDF

Viktiga punkter i ett Blocket-kontrakt:

Ett Blocket-kontrakt bör innehålla följande viktiga punkter:

  • Parternas namn och adresser
  • Beskrivning av varan eller tjänsten
  • Priset och betalningsvillkoren
  • Leveransvillkor (om det gäller en vara)
  • Övriga villkor, t.ex. om varan säljs med eller utan garanti

Följder av ett ogiltigt Blocket-kontrakt:

Ett Blocket-kontrakt är ogiltigt om det strider mot ett lagstadgat förbud eller om det har ingåtts under tvång eller hot. Ett ogiltigt Blocket-kontrakt har ingen rättslig verkan.

Slutsats:

Att använda Blockets mall för köp- och säljavtal är ett enkelt och smidigt sätt att skapa ett juridiskt korrekt avtal för din köp- eller säljtransaktion på Blocket.