Boendekontrakt-mall: Gratis nedladdning i Word och PDF

5/5 - (13 votes)

Ett boendekontrakt är ett avtal mellan en hyresvärd och en hyresgäst om uthyrning av en bostad. Kontraktet bör innehålla all viktig information om bostaden, t.ex. adress, yta, hyra och uppsägningstid. Det är också viktigt att ange vilka utrymmen i bostaden som hyresgästen har rätt att använda och vilka skyldigheter hyresgästen har, t.ex. att betala hyra och hålla bostaden i gott skick.

Fördelar med att använda en mall för boendekontrakt:

 • Omfattande och juridiskt korrekt avtal: Genom att använda en mall för boendekontrakt kan du säkerställa att ditt avtal är omfattande och innehåller alla nödvändiga regleringar. Detta kan bidra till att undvika tvister mellan hyresvärden och hyresgästen i framtiden.
 • Tidsbesparande: Att använda en mall för boendekontrakt kan spara tid och ansträngning för både hyresvärden och hyresgästen. Detta beror på att mallen redan innehåller alla viktiga punkter som måste regleras i ett boendekontrakt.
 • Professionellt utseende: Genom att använda en mall för boendekontrakt kan du säkerställa att ditt avtal har ett professionellt utseende. Detta kan stärka förtroendet mellan hyresvärden och hyresgästen.

Gratis mall för boendekontrakt till nedladdning:

För att göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt boendekontrakt tillhandahåller vi här en gratis mall:

 • Mall för boendekontrakt (Word)

Download Word

 • Mall för boendekontrakt (PDF)

Download PDF

Viktiga punkter i ett boendekontrakt:

Ett boendekontrakt bör innehålla följande viktiga punkter:

 • Parternas namn och adresser
 • Beskrivning av bostaden, inklusive adress, yta och hyra
 • Uppsägningstid
 • Vilka utrymmen i bostaden som hyresgästen har rätt att använda
 • Hyresgästens skyldigheter, t.ex. att betala hyra och hålla bostaden i gott skick
 • Hyresvärdens skyldigheter, t.ex. att tillhandahålla bostaden i avtalat skick och att utföra nödvändigt underhåll

Följder av ett ogiltigt boendekontrakt:

Ett boendekontrakt är ogiltigt om det strider mot ett lagstadgat förbud eller om det har ingåtts under tvång eller hot. Ett ogiltigt boendekontrakt har ingen rättslig verkan.

Slutsats:

Att använda en mall för boendekontrakt är ett enkelt och smidigt sätt att skapa ett juridiskt korrekt avtal för din uthyrning.