Bostadsrättskontrakt-mall: Gratis nedladdning i Word och PDF

5/5 - (8 votes)

Ett bostadsrättskontrakt är ett avtal mellan en bostadsrättsförening och en köpare om överlåtelse av en bostadsrätt. Kontraktet bör innehålla all viktig information om bostadsrätten, t.ex. lägenhetsnummer, yta, avgift och andelstal. Det är också viktigt att ange vilka utrymmen i bostadsrätten som köparen har rätt att använda och vilka skyldigheter köparen har, t.ex. att betala månadsavgift och hålla bostadsrätten i gott skick.

Fördelar med att använda en mall för bostadsrättskontrakt:

 • Omfattande och juridiskt korrekt avtal: Genom att använda en mall för bostadsrättskontrakt kan du säkerställa att ditt avtal är omfattande och innehåller alla nödvändiga regleringar. Detta kan bidra till att undvika tvister mellan bostadsrättsföreningen och köparen i framtiden.
 • Tidsbesparande: Att använda en mall för bostadsrättskontrakt kan spara tid och ansträngning för både bostadsrättsföreningen och köparen. Detta beror på att mallen redan innehåller alla viktiga punkter som måste regleras i ett bostadsrättskontrakt.
 • Professionellt utseende: Genom att använda en mall för bostadsrättskontrakt kan du säkerställa att ditt avtal har ett professionellt utseende. Detta kan stärka förtroendet mellan bostadsrättsföreningen och köparen.

Gratis mall för bostadsrättskontrakt till nedladdning:

För att göra det enklare för dig att skapa ett juridiskt korrekt bostadsrättskontrakt tillhandahåller vi här en gratis mall:

 • Mall för bostadsrättskontrakt (Word)

Download Word

 • Mall för bostadsrättskontrakt (PDF)

Download PDF

Viktiga punkter i ett bostadsrättskontrakt:

Ett bostadsrättskontrakt bör innehålla följande viktiga punkter:

 • Parternas namn och adresser
 • Beskrivning av bostadsrätten, inklusive lägenhetsnummer, yta, avgift och andelstal
 • Överlåtelsesumma
 • Tillträdesdatum
 • Köparens skyldigheter, t.ex. att betala månadsavgift och hålla bostadsrätten i gott skick
 • Bostadsrättsföreningens skyldigheter, t.ex. att tillhandahålla bostadsrätten i avtalat skick och att utföra nödvändigt underhåll

Följder av ett ogiltigt bostadsrättskontrakt:

Ett bostadsrättskontrakt är ogiltigt om det strider mot ett lagstadgat förbud eller om det har ingåtts under tvång eller hot. Ett ogiltigt bostadsrättskontrakt har ingen rättslig verkan.

Slutsats:

Att använda en mall för bostadsrättskontrakt är ett enkelt och smidigt sätt att skapa ett juridiskt korrekt avtal för din överlåtelse av bostadsrätt.